Ympäristötietoisuus - Ympäristö ja luonto - Oulun kaupunki

matkalla SUomen kaupungeissa -peli

Ympäristötietoisuus Ympäristötietoisuus

Oulun seudun ympäristötoimen tehtäviin kuuluu tuottaa ja jakaa ympäristötietoa sekä parantaa asukkaiden ympäristötietoisuutta.

Ympäristötietoisuudella tarkoitetaan ympäristöä koskevien tietojen, arvojen, asenteiden ja toiminnan muodostamaa kokonaisuutta. Tavoitteena on saada aikaan muutos kohti kestävämpää kehitystä.

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
  • Sähköposti
  • Verkkosivut Henkilökunnan yhteystiedot
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

    Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Uusi ympäristönsuojelulaki Uusi ympäristönsuojelulaki

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)on muuttunut 1.9.2014.  Uudistuksen tavoitteena on mm. tehostaa ympäristönsuojelun lupamenettelyjä. Ympäristöluvanvaraisuuden rajoja on tarkistettu ja luvan käsittelevien viranomaisten toimivaltarajoja on täsmennetty ja niistä säädetään valtioneuvoston asetuksessa ympäristönsuojelusta. Kokonaisuudessaan valvontaa suunnataan erityisesti sinne, missä se ympäristön pilaantumisen vaaran vuoksi on perustelluinta.

Oulun seudun lintutornit -esiteUusi lintutorniesite on ilmestynyt.